خوانسار نامه

وبلاگ تحلیلی،انتقادی خوانسار

خوانسار نامه

وبلاگ تحلیلی،انتقادی خوانسار

تحلیل و انتقاد سازنده وظیفه و رسالت ما و ساختن خوانساری آباد هدف ماست.

طبقه بندی موضوعی
۲۶بهمن

به نام خدا

با توجه به اینکه اینجانب جدیدأ به جمع وبلاگ نویس های خونساری پیوستم و تجربه زیادی تو این زمینه ندارم ولی خیلی دوست دارم که با این قلم قاصرم گامی هر چند کوچک برای شهر خوبم خوانسار بردارم لذا علاقمند هستم تو این مطلب بعنوان مقدمه «خوانسار نامه» علت راه اندازی و چرائی نامگذاری این وبلاگ را برای تمامی خوانندگان عزیز علی الخصوص همشهریان عزیز خوانساری توضیح بدم

سیدشهاب میرشفیعی