خوانسار نامه

وبلاگ تحلیلی،انتقادی خوانسار

خوانسار نامه

وبلاگ تحلیلی،انتقادی خوانسار

تحلیل و انتقاد سازنده وظیفه و رسالت ما و ساختن خوانساری آباد هدف ماست.

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

۲۷بهمن

تا پائیز سال 94 که تهران زندگی می کردم بزرگترین آرزوم باریدن برف تو تهران بود.

سال گذشته که به شهرستان دماوند مهاجرت کردم چند تا برف نصفه و نیمه بارید ولی من باز هم آرزوی باریدن برف بیشتر رو داشتم.

آبان و آذر و دی امسال آرزوی باریدن برف به دل ما ماند جز خشکه سرما چیزی عاید ما نشد.

ولی بهمن ماه به ما یاد داد که باید مواظب آرزوهامان باشیم!

از اوایل بهمن تا امروز تقریباً هر دو روز درمیان شهرستان دماوند شاهد بارش برف سنگین بوده و تو هفته گذشته آنقدر برف بارید که ما از آرزوی باریدن برف پشیمان شدیم...

سیدشهاب میرشفیعی