خوانسار نامه

وبلاگ تحلیلی،انتقادی خوانسار

خوانسار نامه

وبلاگ تحلیلی،انتقادی خوانسار

تحلیل و انتقاد سازنده وظیفه و رسالت ما و ساختن خوانساری آباد هدف ماست.

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است

۰۴بهمن

قرار بود ننویسم ولی مگر می شود از دوست شهیدمان داش اسدالله اورعی(داش عسدالله)ننوشت...!

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد

ششم بهمن،سالروز عروج ملکوتی آن شهید سرافراز را با ذکر صلواتی گرامی می داریم.

سیدشهاب میرشفیعی